Wybierz swój kurs!

  Kurs dla dzieci 6-7 lat
  Dzieci w tym wieku jeszcze nie radzą sobie z płynnym czytaniem i pisaniem, ale za to mają bardzo chłonny umysł i w sposób naturalny uczą się przez zabawę. Na naszych zajęciach dzieci poznają podstawowe zwroty i słownictwo, uczą się poprawnej wymowy, ćwiczą mówienie i rozumienie ze słuchu, dobrze się przy tym wszystkim bawiąc. Rozpoczęcie nauki w tym wieku stwarza większą szansę na perfekcyjne opanowanie języka i daje możliwość wcześniejszego podjęcia nauki drugiego języka obcego.
  Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut.
  CENA: 680 zł za semestr (2 semestry).
  Kursy dla dzieci 8-14 lat
  Uczniowie rozpoczynają naukę w jednej z grup wiekowych: 8-14 lat. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 min. Czas trwania kursu podstawowego jest zależny od wieku, w którym dziecko rozpoczyna naukę - trwa minimum dziewięć semestrów. Po każdym semestrze nauki następuje egzamin ustny i pisemny, po zdaniu którego dziecko może kontynuować naukę na wyższym semestrze.
  Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut.
  CENA: 680 zł za semestr (2 semestry).


  Kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty
  W swojej ofercie posiadamy kursy dla ósmoklasistów przygotowujących się do egzaminu szkolnego. Kurs oparty jest o podręczniku a zajęcia w znacznej części poszerzone są o materiały przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min. Po każdym semestrze nauki następuje egzamin, po zdaniu którego dziecko może kontynuować naukę na wyższym semestrze.
  Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut.
  CENA: 980 zł za semestr (2 semestry).
  Grupy licealne / FCE
  Prowadzimy kursy dla młodzieży w wieku licealnym oraz kursy przygotowujące do matury. W naszej szkole młodzież uczy się w sposób dynamiczny i nowoczesny. Duży nacisk kładziemy na poszerzenie poszczególnych umiejętności językowych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut. W przypadku kursu FCE zajęcia trwają 75 minut. Po każdym semestrze nauki następuje egzamin ustny i pisemny,po zdaniu którego kursant może kontynuować naukę na wyższym semestrze.
  Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut
  CENA: 680 zł za semestr (2 semestry).


  Grupy dla dorosłych
  Nasza szkoła oferuje zajęcia dla osób dorosłych zarówno na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym. Kurs ma charakter intensywny, odpowiadający na potrzeby osób, które chcą wykorzystać znajomość języka obcego w pracy lub w częstych podróżach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 minut.
  Zajęcia raz w tygodniu po 90 minut Cena: 600 zł/semestr (2 semestry)
  lub 2 razy w tgodniu po 60 minut Cena: 680 zł/semestr (2 semestry).
  Zajęcia indywidualne
  Szkoła oferuje też zajęcia indywidualne, dopasowane do szczególnych potrzeb osób uczących się.